Thema werking
Agenda

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden

 A.  Einstein

We gaan aan de slag met thema’s zoals inkomen, wonen, vrije tijd,…
Met onze themagroep onderzoeken we de onderwerpen, zoeken we gericht de pijnpunten, tekortkomingen, gaan we in dialoog met andere organisaties, …
en laten we onze bevindingen doorstromen naar het (lokale) beleid of de bevoegde instanties. Dit doen we vaak onder een creatieve vorm.
Vanuit onze ervaringen van mensen in kwetsbare situaties kunnen we het beleid bijsturen en/of aanpassen.
Soms lijkt het alsof we water naar de zee dragen, maar als wij het niet doen, wie spreekt er dan wel in onze naam? 

Dit in samenwerking met