Organisatie

WAT IS ‘T SCHOEDERKLOPTJE?

Vlaanderen beschikt over 188 welzijnschakels en 62 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. ’t Schoederkloptje is hier één van.

 

Wij bevinden ons in Zarren, een deelgemeente van Kortemark. We zijn een platte-lands organisatie en hebben dus ook te maken met locatie gebonden uitdagingen.

 

Wij maken ook deel uit van Welzijnszorg en het  Netwerk tegen armoede.
Daarnaast zijn er in Vlaanderen heel wat organisaties die zich inzetten voor mensen in armoede.

Allemaal samen strijden we voor een gelijke behandeling van iedereen.
Met al deze medestanders dromen wij van een wereld zonder armoede en brengen wij hoop.

WAAROM ‘T SCHOEDERKLOPTJE BINNENSTAPPEN?

 

Omdat wij een organisatie zijn waar jij

  • nieuwe mensen kan leren kennen
  • Deel kan nemen aan activiteiten
  • een luisterend oor kan vinden
  • Ervaringen kunt uitwisselen en raad kunt krijgen
  • Terecht kan met uitdagingen (problemen bestaan niet)
  • Met ons kan discucieren over thema’s
    Adviezen formuleren voor de overheid
  • Jezelf kan ontplooien

 

Kortom een plaats waar je jezelf kan zijn.

 

’t Is een plaats waar je samen deugd kunt hebben aan een openhartige babbel, aan begrip, waar je aan zelfvertrouwen wint ……..

ONTSTAAN EN HEDEN

 ’t Schoederkloptje is ontstaan op vraag van mensen in armoede zelf.
Een vrouw die bekend was met Welzijnsschakel ’t Hope uit Roeselare, vroeg: “Waarom is er hier niet zo een groep, waar we elkaar kunnen ontmoeten?”.
We hadden hier wel oren naar. Zo gezegd, zo gedaan.
In januari 2001 werd er voor het eerst vergaderd met Fino Tratsaert van Welzijnsschakels West-Vlaanderen en een tiental geïnteresseerden uit Zarren en Werken.

Op 25 april 2001 startten we in de zaal De Kring te Zarren.
De groep bestond toen uit mensen met en zonder armoede-ervaring (medestanders). Ook vandaag blijft iedereen welkom in ’t Schoederkloptje.
Dit zou het handelsmerk moeten worden van onze groep: geen onderscheid, een houding van respect, een open sfeer en luisterbereidheid.
Sindsdien houden wij maandelijks een gespreksavond.

In 2003 werden we een vzw en sloten aan bij het Vlaams Netwerk tegen armoede, bestaande uit verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen.
In juli 2004 gingen we voor het eerst met gezinnen op een 3-daagse vakantie.
Vanaf 1 oktober 2006, beschikten we over een gehuurd huis in de Stadenstraat 2 te Zarren.
In oktober 2014 namen we onze intrek in een eigen huis in de Molenstraat 10 te Zarren, waar we nog steeds gevestigd zijn.

Met een groep vrijwilligers bouwen we de organisatie verder uit en werken we aan een beleid tegen sociale uitsluiting, verbetering van de leefsituatie, vertrouwen, kansen en ontspanning voor mensen met armoede-ervaring.

’t Schoederkloptje heeft ondertussen een transformatie ondergaan en biedt heel wat activiteiten aan voor jong en oud.  Deze zijn allemaal terug te vinden in onze agenda op deze website.
Alsook is alle info op papier te verkrijgen in ’t Schoederkloptje.
Dus neem zeker een kijkje of kom gewoon eens langs!