't Schoederkloptje

Waarom vrijwilliger worden in armoedebestrijding?

  • Omdat jij getroffen wordt door het onrecht van grote armoede en extreme uitsluiting die mensen verplichten om in ellende te moeten leven.
  • Omdat jij je verzet tegen het feit dat armoede aanvaard wordt te midden van overvloed.
  • Omdat jij meer gelooft in inspanning om tot structurele veranderingen te komen dan in enkel het bieden van hulp in noodsituaties.
  • Omdat jij voorrang wil geven aan de inzichten van de armsten, oog wil krijgen voor de schending van hun rechten en voor hun leed, maar ook voor hun inspanningen, hun levenskracht, hun strijd om waardigheid en hun hoop op een betere toekomst.
  • Omdat jij de keuze maakt om te kijken naar de samenleving met de ogen van de armsten en je vanuit dat perspectief wil meebouwen aan een dialoog en duurzame samenwerking tussen de armste en meerbegoede burgers, met als doel echte structurele veranderingen die meer rechtvaardigheid en vrijheid garanderen voor iedereen.

     Contacteer ons via

               tschoederkloptje@telenet.be

Contacteer ons:

't Schoederkloptje vzw
Molenstraat 10, 8610 Zarren
Gsm: 0468/12.47.76 Maandag niet bereikbaar
Wil je onze werking steunen? Dat kan via een gift ,verdere info via  tschoederkloptje@telenet.be