't Schoederkloptje

Contacteer ons:

't Schoederkloptje vzw
Molenstraat 10, 8610 Zarren
Tel: 051/43.76.27 | Gsm: 0468/12.47.76
Wil je onze werking steunen? Dat kan via een gift op rekeningnummer 738-0156693-60